Cookie: Our page use cookies. Read more about our cookie policy. Dismiss
Закрити
Твій кошик не було оновлено в результаті зміни кампанії.
Твій кошик було оновлено в результаті зміни кампанії.

Умови користування мобільним додатком

Даний мобільний додаток (разом з усіма Послугами - «Додаток Avon») наданий компанією ДП «Ейвон Косметікс Юкрейн» (Далі - «AVON», «ми», «нас » і «наш »). Додаток Avon забезпечує користувачам доступ і можливість використання контенту та послуг, пов'язаних з нашою компанією і продукцією, включаючи аудіовізуальний контент, зображення, текстовий матеріал, дані та інший контент та послуги (далі разом - «Послуги»). Просимо вас уважно ознайомитися з цими Умовами користування (далі - «Угода») до початку використання Додатка Avon. Завантажуючи, здійснюючи доступ і (або) використовуючи Додаток Avon і (або) приймаючи умови цієї Угоди, ви погоджуєтеся виконувати умови цієї Угоди. Якщо ви не згодні з умовами цієї Угоди, ви не повинні завантажувати, здійснювати доступ або використовувати Додаток Avon і приймати умови цієї Угоди. Крім того, завантажуючи, здійснюючи доступ і (або) використовуючи Додаток Avon і (або) приймаючи умови цієї Угоди, ви підтверджуєте, що досягли повноліття і можете укласти цю Угоду або, у випадку якщо ви не досягли повноліття, отримали згоду батьків або опікуна на висновок цієї Угоди. Якщо ви не досягли повноліття і не отримали згоди батьків або опікуна на укладення цієї Угоди, ви не повинні завантажувати, здійснювати доступ або використовувати Додаток Avon і приймати умови цієї Угоди. Крім того, завантажуючи, здійснюючи доступ і (або) використовуючи Додаток Avon, ви можете втратити права розірвання угоди відповідно до застосовного законодавства, включаючи чинні положення законодавства про дистанційну торгівлю.

Ми залишаємо за собою право на періодичне повне або часткове зміну цієї Угоди з метою забезпечення безпеки та дотримання законодавчих вимог, а також з метою відповідності мінливих потреб бізнесу або розширення ринку і на надання вам повідомлення про таку зміну будь-яким розумним способом, включаючи, без обмеження, шляхом надання зміненої версії цієї Угоди допомогою Програми Avon. Ви можете визначити дату останнього оновлення цієї Угоди, переглянувши розділ «Останнє оновлення», посилання на який знаходиться на початку цієї Угоди. Здійснення доступу або використання Додатка Avon після зміни цієї Угоди передбачає прийняття даних змін. Незважаючи на попереднє, будь-які зміни цієї Угоди не поширюються на будь-які спори між вами та компанією AVON, що виникають до дати опублікування AVON зміненої версії цієї Угоди, що включає дані зміни, або повідомлення вас про дані зміни іншим чином. Якщо ви не згодні з будь-якими змінами, що вносяться до цієї Угоди, ви не можете здійснювати доступ або використовувати Додаток Avon.

Час від часу ми можемо змінювати або закривати доступ до будь-якої частини Програми Avon, стягувати, змінювати або анулювати плату за використання Додатка Avon або надавати деяким або всім користувачам Додатки Avon додаткові можливості в цілях забезпечення безпеки та дотримання законодавчих вимог, а також з метою відповідності мінливих потреб бізнесу або розширення ринку, за умови дотримання всіх обмежень, передбачених законом щодо здійснення з нашого боку такого права. Після внесення компанією AVON даних змін в Додаток Avon ви можете залишти за собою право припинити використання Додатка Avon.

З метою цієї Угоди представлені нижче терміни мають такі значення:

  • «Незалежний торговий представник AVON» - фізична особа, яка підписала (а) Угоду з незалежним торговим представником AVON і ( b ) яка регулярно купує продукцію відповідно до Угоди з незалежним торговим представником AVON і не має невиконаних зобов'язань перед компанією AVON.

 

 • «Угода з незалежним торговим представником AVON» - це договір купівлі-продажу продукції під товарним знаком AVON (у сукупності з усіма умовами, викладеними в цьому документі), укладений між компанією AVON (або її Афілійованою особою) і Незалежним торговим представником AVON.

Якщо ви є Незалежним торговим представником AVON, ви підтверджуєте і погоджуєтеся з тим, що ваше використання Додатка Avon регулюється не лише положеннями цієї Угоди, а й положеннями Угоди з незалежним торговим представником AVON, а також іншими угодами з AVON (або її Афілійованою особою).

1. Контент, розміщений Незалежними торговими представниками AVON. Незалежні торгові представники AVON являють собою незалежних сторонніх підрядників AVON (або її Афілійованої особи ) і не мають будь-якої іншої зв'язку з компанією AVON , її материнськими, дочірніми або афілійованими компаніями (далі спільно - «Афілійовані особи»).

Без обмеження вищевказаних положень, хоча компанія AVON (або її Афілійована особа) може надавати Незалежним торговим представникам AVON певні ресурси та інструменти (включаючи без обмеження допомогу у створенні персоналізованих інтернет-сайтів, що містять згадки і інформацію про бренд AVON, з якими Додаток Avon може взаємодіяти або бути пов'язаним), ви визнаєте і погоджуєтеся з тим, що ані компанія AVON, ані будь-яка її Афілійована особа не мають контролю і не несуть відповідальності за текстовий матеріал, зображення чи іншу інформацію або матеріали, розміщені Незалежними торговими представниками AVON за допомогою Програми Avon. Крім того, ви визнаєте та погоджуєтесь, що ані компанія AVON, ані її Афілійовані особи не контролюють і не несуть відповідальності за персоналізовані інтернет-сайти Незалежних торгових представників AVON, з якими Додаток Avon може взаємодіяти або бути пов'язаним. Така інформація, матеріали та персоналізовані інтернет-сайти надалі іменуються як «Контент незалежних торговельних представників AVON».

Ані компанія AVON, ані її Афілійовані особи ( а ) не вживають ніяких заходів для перевірки точності або надійності Контенту незалежних торговельних представників AVON або інших матеріалів, переданих вам Незалежними торговими представниками AVON, а також ( b ) не приймають на себе жодних зобов'язань і не дають гарантій щодо безпеки будь-яких комунікацій, здійснюваних між вами і Незалежними торговими представниками AVON з використанням Контенту незалежних торговельних представників AVON (наприклад, електронних посилань, опублікованих Незалежними торговими представниками AVON). Крім того, у випадку якщо ви передаєте яку-небудь інформацію Незалежному торговому представнику AVON, ані компанія AVON, ані її Афілійовані особи не беруть на себе жодних зобов'язань і не надають жодних гарантій щодо заходів із забезпечення конфіденційності або збереження даних, застосовуваних Незалежними торговими представниками AVON.

2. Інформація, яка надається вами в Додатку Avon. Надання вами інформації за допомогою Програми Avon або у зв'язку з ним регулюється Політикою конфіденційності компанії AVON (далі - «Політика конфіденційності»), розміщеною на сайті https://my.avon.ua/document/confidentiality.pdf/. Якщо ви надаєте будь персональні дані третій стороні у зв'язку з Додатком AVON (наприклад, за допомогою Сторонніх матеріалів відповідно з визначенням, наведеним у розділі 12), просимо вас взяти до уваги, що ( a ) збір, використання та розголошення такої інформації зі сторони такої третьої сторони будуть здійснюватися відповідно до правил щодо забезпечення конфіденційності, встановленими такою третьою стороною, а не компанією AVON, і ( b ) ми не несемо відповідальності за збирання, використання або розголошення інформації такими третіми особами або якими-небудь іншими особами, включаючи, без обмеження, Незалежних торгових представників AVON.

Ви заявляєте та гарантуєте, що вся інформація, яку ви надаєте у зв'язку з використанням Додатка Avon, є достовірною, точної і повної і що ви будете вносити в таку інформацію будь-які зміни, необхідні для підтримки її достовірності, точності і повноти. ЯКЩО ВИ надаваєте доступ до своїх персональних даних АБО ІНШОЇ ІНФОРМАЦІЇ ЧЕРЕЗ ДОДАТКИ AVON АБО У ЗВ'ЯЗКУ З НИМ, ВИ РОБИТЕ ЦЕ ТІЛЬКИ НА СВІЙ РИЗИК І ПІД СВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ.

3. Реєстрація, імена та паролі користувачів. Для отримання доступу до деяких розділів або функціями Додатки Avon від вас може знадобитися реєстрація. Для цілей такої реєстрації ви не можете використовувати (і ми можемо відмовити вам у реєстрації ) будь-яке ім'я користувача чи електронну адресу, яка належить іншій особі чи вже використовується ним, використання якої може бути витлумачено як спроба видати себе за іншу особу, порушити права інтелектуальної власності або інші права іншої особи або привести до правопорушення, або у використанні якого ми можемо відмовити з іншої причини на наш власний розсуд. Ви несете відповідальність за збереження конфіденційності будь-якого пароля, який ви можете використовувати для отримання доступу до Додатка Avon, і ви погоджуєтесь нікому не передавати свої пароль та ім'я користувача, а також не дозволяти і іншим чином не надавати можливість третім особам користуватися Додатком Avon від вашого імені. Ви несете повну відповідальність за будь-які дії в Додатку Avon, здійснювані з використанням вашого імені користувача. Ви зобов'язуєтесь негайно повідомляти компанію AVON про будь-які випадки неправомірного використання вашого паролю чи імені користувача або про будь-яких інші випадки порушення безпеки, пов'язані з вашим аккаунтом, вашим ім'ям користувача або Додатком Avon, а також зобов'язуєтесь здійснювати вихід з свого аккаунта в Додатку Avon (якщо застосовно) наприкінці кожного сеансу. Ми не несемо відповідальності за будь-які збитки або збитки, пов'язані з невиконанням вами зазначених вище зобов'язань.

4. Правила поведінки. Під час використання Програми Avon ви погоджуєтеся дотримуватися всіх законів, правил і норми, а також поважати права і гідність інших осіб. Крім того, використання Додатка Avon обумовлюється дотриманням правил поведінки, викладених у цьому розділі Угоди. Недотримання з вашого боку положень цієї Угоди або зазначених правил поведінки (включаючи без обмеження повторне порушення вами авторських прав у зв'язку з використанням або за допомогою Програми Avon) може призвести до відмови в доступі та використанні Додатку Avon відповідно до розділу 16 нижче.

Ви погоджуєтесь не розміщувати, не передавати або іншим чином не надавати доступ за допомогою додатка Avon або у зв'язку з ним:

  • будь-яку інформацію або матеріали, використання яких є або може: ( а ) містити загрозу, мати характер сексуального домагання, принижувати чиюсь гідність, честь, бути проявом ненависті або залякування; ( b ) дискредитувати інформацією або наклепом; (з ) бути сфальсифікованою або незаконною; ( d ) бути непристойною, неналежною, що містить порнографічний чи іншої образливий матеріал; або ( е) містити матеріал, захищений авторським правом, торговою маркою, комерційною таємницею, правом на публічне використання, а також конфіденційну або приватну інформацію та інформацію, захищену будь-яким іншим правом власності, без прямої письмової згоди власника такого права;

 

  • будь-які віруси, черв'яки, шпигунські модулІ чи інший комп'ютерний код, файли або програми, які є шкідливими або які призначені для заподіяння шкоди, викрадення, переривання дії або отримання контролю над використанням будь-якого комп'ютерного обладнання або програмного забезпечення, включаючи сервери або мережі, які використовуються для забезпечення доступності Додатків Avon;

 

  • будь-які недозволені рекламнІ матеріали, масові розсилки, спам, ланцюгові листи, рекламні фінансові піраміди чи інші інвестиційні можливості чи які-небудь інші матеріали нав'язливого характеру без попередньої явної згоди компанії AVON;

 

 • будь-які персональні дані іншої фізичної особи без її попередньої законної на те згоди.

Крім того, ви погоджуєтесь не розміщувати, не передавати або іншим чином не надавати доступ за допомогою Програми Avon або у зв'язку з ним, а також не здійснювати наступні дії:

  • використовувати Додаток Avon для будь-яких шахрайських або незаконних цілей;

 

  • використовувати Додаток Avon з метою ( a ) реклами, пропозиції продажу або покупки яких-небудь товарів або послуг в будь-яких комерційних цілях або в цілях іншого сприяння просуванню послуг, бізнесу або можливостей, або ( b ) відтворення, дублювання, копіювання, продаж, перепродаж, посилання, чи інше використання, або доступ до будь-якої частини Програми Avon в комерційних цілях;

 

  • видаляти повідомлення про будь-яких авторські права, товарні знаки або інші майнові права, що містяться в Додатку Avon або в розміщених у ньому матеріалах;

 

  • створювати бази даних шляхом завантаження та зберігання контенту, розміщеного в Додатку Avon;

 

 • використовувати роботів, павуків, програм для пошуку або отримання даних на сайтах або інші ручні або автоматичні засоби для отримання, індексування або збору контенту, розміщеного в Додатку Avon, або відтворювати або обходити навігаційну систему або структуру Програми Avon без попередньої письмової згоди компанії AVON.

Крім того, ви визнаєте і погоджуєтеся з тим, що ви (а не компанія AVON ) несете відповідальність за отримання і утримання всього телекомунікаційного, широкосмугового та комп'ютерного обладнання та послуг, необхідних для доступу до Додатка Avon і його використання, а також за оплату всіх витрат, пов'язаних з таким обладнанням і послугами.

5. Надання ліцензії на програмне забезпечення. Обмеження використання

Додаток Avon надається кінцевим користувачам за ліцензією, а не продається. Відповідно до умов цієї Угоди, ми надаємо вам невиключне, яке може бути відкликаним, що не підлягає передачі , яке не підлягає субліцензування і обмежене право ( a ) встановлювати Додаток Avon на пристрої, підключені до Інтернету, або на мобільному телефоні, наприклад, на iPhone, iPod Touch або iPad або на мобільному телефоні на базі Android (далі мобільний пристрій або телефон - «Мобільний пристрій» ), що належить вам або що знаходиться у вашому володінні або під вашим контролем, і ( b ) використовувати Додаток Avon, встановлений на мобільному пристрої, відповідно до умов цієї Угоди та будь-якими застосовними правилами використання, передбаченими в Умовах обслуговування третьої сторони, що регулюють діяльність магазину додатків, в якому ви отримали Додаток Avon, за умови що установка і використання Додатка Avon ( i ) призначені виключно для вашого особистого використання, а не для комерційних цілей і ( ii ) здійснюються у відповідності з усіма обмеженнями, передбаченими в цій Угоді. Недотримання будь-яких умов, передбачених у цій Угоді (включаючи надання дозволу на використання Додатка Avon за цією Угодою), веде до автоматичного розірвання Угоди, при якому ви повинні негайно (y) припинити використання Додатка Avon і ( z ) видалити (тобто деінсталювати і видалити) Додаток Avon з вашого мобільного пристрою. Ви несете одноосібну відповідальність за порушення будь-яких застосовних законів, що виникає внаслідок недотримання умов цієї Угоди. Крім того , в тій мірі, в якій до роздрібного торговця, у якого ви придбали Додаток Avon, застосовні обмеження щодо використання наданих їм додатків, ви погоджуєтеся дотримуватися таких обмежень, та надання ліцензії здійснюється за умови дотримання таких обмежень.

Без обмеження загального змісту викладеного вище пункту, ви не маєте права ( i ) здавати в оренду , найм, спільне використання; надавати за ліцензією, поширювати, субліцензувати або іншим чином передавати Додаток Avon або яку-небудь його частину (як окремий продукт або разом з іншими продуктами) ; ( ii ) створювати копії Додатка Avon або якоїсь його частини ( за винятком випадків, коли це необхідно для встановлення і використання Додатка Avon відповідно до цієї Угоди) ; ( iii ) виконувати зворотне проектування, декомпілювати або розбирати будь-яку частину додатку Avon, за винятком випадків, коли таке обмеження явно заборонено застосовного законодавства; ( iv ) створювати похідні роботи на основі програми Avon або якоїсь його частини; (v) включати Додаток Avon або яку-небудь його частину в який-небудь продукт або послугу; ( vi ) використовувати Додаток Avon або будь-яку його частину в комерційних цілях; ( vii ) видаляти, змінювати або робити неясними будь-які повідомлення про авторські права, товарний знак, фірмовому найменуванні або інші повідомлення про право власності, написи, символи або знаки, що містяться в Додатку Avon. Всі права, явно не надаються за цією Угодою, належать компанії AVON та її ліцензіарам.

6. Надана інформація

  1. Загальні положення. Додаток Avon може містити такі розділи, в яких ви зможете розміщувати інформацію і матеріали, включаючи, без обмеження, текстовий матеріал, зображення, фотографії, графічні елементи, музику, відео, аудіовізуальні твори, дані, інформацію, файли , посилання та інші матеріали (далі - «Надана інформація»). Щоб уникнути сумнівів ви зберігаєте за собою право власності на всю інформацію, що надається Вами за умови дотримання положень цієї Угоди (включаючи положення, що регулюють надання ліцензій та зазначені в розділі 6 ( b ) нижче). Цією Угодою ви визнаєте та погоджуєтеся c тим, що ви не маєте права на використання або включення в яку-небудь надавану вами інформацію або інші матеріали будь-якого контенту або матеріалів, що належать нам, нашим Афілійованим особам або нашим або їх ліцензіарам або постачальникам (далі - «Контент Avon» ) , за винятком тих випадків , коли компанія AVON надає вам свою письмову згоду на використання такого контенту. Щоб уникнути сумнівів компанія AVON, її Афілійовані особи , а також наші або їх ліцензіари або постачальники, залежно від обставин, зберігають за собою право власності на Контент AVON.

 

  1. Надання ліцензії. Відносно всієї Доступної вам інформації у зв'язку з Додатком Avon ви надаєте нам і нашим Афілійованим особам всесвітню, яка не потребує виплати роялті повністю оплачену, невиключну, безстрокову, безвідкличну, яка підлягає передачі і (багаторазово) субліцензовану ліцензію без необхідності виплати вам або третім сторонам якої-небудь винагороди. Відповідно до ліцензій ми можемо: ( i ) відтворювати, поширювати, передавати, виконувати і відображати (публічно чи іншим чином), надавати загальний доступ, адаптувати, змінювати, редагувати, перекладати, продавати, пропонувати для продажу або імпорту та іншим чином використовувати (і залучати інших осіб для здійснення таких прав від нашого імені або від імені Афілійованих осіб ) надану вами інформацію, будь-які ідеї, що надаються або пов'язані з такою інформацією, або будь-які матеріали, що містяться, відображені, включені або отримані у зв'язку з такою Доступною інформацією, в будь-якому форматі і на будь-яких носіях, відомих зараз або розроблених в майбутньому; ( ii ) створювати похідні роботи на основі Доступної інформації (у тому числі без обмеження включати надавати інформацію в інші роботи, а також продукти або послуги нашої компанії, наших Афілійованих осіб чи інших уповноважених осіб); ( iii ) використовувати всі товарні знаки й інші майнові права на надану інформацію; ( iv ) використовувати ваше ім'я, фотографію, портрет, зображення, голос, образ і біографічну інформацію в новинах, або в якості інформації, або в рекламних цілях, будь то у зв'язку з Доступною інформацією або іншим чином, відповідно до Політики конфіденційності (яка представлена на головній сторінці Програми Avon); та ( v ) використовувати надану вами інформацію (включаючи її зміст і похідні матеріали ) для будь-яких рекламних цілей. ЯКЩО ВИ НЕ БАЖАЄТЕ НАДАВАТИ НАМ ПРАВА, зазначені у цьому РОЗДІЛІ, ПРОСИМО ВАС НЕ РОЗМІЩУВАТИ НІЯКІ МАТЕРІАЛИ В ДОДАТКУ AVON.

 

  1. Відмова від відповідальності. Користувачі Додатку Avon не можуть розміщувати в Додатку Avon інформацію або матеріали, які є незаконними, такими, що вводять в оману або іншим чином порушують положення цієї Угоди. Компанія AVON та особи, пов'язані з компанією AVON (відповідно до визначення, наведеного нижче), не схвалюють і не несуть відповідальності за будь-яку інформацію або матеріали, розміщені за допомогою Програми Avon третіми особами, або за використання або за можливість довіряти такій інформації або матеріалам з вашого боку. Вся Надана інформація не є конфіденційною і може бути ( i ) розголошена широкій громадськості та ( ii ) використана нами без (А ) будь-яких зобов'язань щодо нерозголошення або збереження конфіденційності або (B) визнання вашого авторства або авторства третіх сторін відповідно до Політики конфіденційності (яка представлена на головній сторінці Програми Avon). Ми залишаємо за собою право в будь-який час і на свій власний розсуд встановлювати обмеження на кількість і обсяг Доступної інформації, яка може бути розміщена в Додатку Avon, або на обсяг пам'яті, доступної для розміщення такої інформації. Під терміном «Особи, пов'язані з компанією AVON » маються на увазі Афілійовані особи та відповідні директора, посадові особи, співробітники, агенти, представники, ліцензіари і постачальники Афілійованих осіб і компанії AVON.

 

  1. Підтвердження. Цією Угодою ви визнаєте і погоджуєтеся з тим, що ( i ) ви отримали належну рівноцінну винагороду в обмін на права, надані вами за цією Угодою відносно Доступної вами інформації, і така винагорода включає в себе без обмеження можливість брати участь в активностях в Додатку Avon, а також можливості, пов'язані з публічністю чи іншими перевагами, що виникають внаслідок використання Доступної інформації або будь-яких похідних матеріалів, що входять до такої Наданої інформації або є нею, з нашого боку або з боку наших Афілійованих осіб; та ( ii ) ви не маєте права на отримання будь-якої додаткової компенсації за використання Доступної інформації з нашого боку, з боку наших Афілійованих осіб або будь-яких інших осіб у зв'язку з правами, наданими щодо такої інформації відповідно до цієї Угоди та (або) відповідним законодавством.

 

  1. Заяви та гарантії. Справжнім ви заявляєте та гарантуєте, що : ( i ) у вас є законне право і повноваження на укладення цієї Угоди; ( ii ) ви є єдиним власником або іншим чином маєте повне право і дозвіл на здійснення всіх прав на надану вами інформацію, а також на надання всіх ліцензій і прав, передбачених у цій Угоді, і ви отримали письмову згоду від правовласників і власників усіх матеріалів третіх осіб, які можуть бути включені в інформацію, що надається вами і які необхідні для надання ліцензій та прав, передбачених у цій Угоді; ( iii ) Надана вами інформація і використання такої інформації нами, нашими Афілійованими особами, нашими і їх уповноваженими особами, а також іншими користувачами Додатків Avon відповідно до цієї Угоди не порушує і не порушить в майбутньому будь-які патенти, авторські права, права на товарні знаки, комерційну таємницю або інші права щодо об'єктів інтелектуальної власності або інші права третіх осіб; ( iv ) Надана вами інформація не є конфіденційною і не містить будь-яких конфіденційних даних; ( v ) при створенні, підготовці та розміщенні Доступної інформації ви (А ) дотримувалися і будете дотримуватися всіх законів і підзаконних актів, угод (включаючи, без обмеження, наші правила поведінки, викладені в розділі 4), і (B) не порушили і не будете порушувати будь-які обов'язкові для вас домовленості, будь то явні чи ті, що припускаються (включаючи без обмеження будь-які угоди, укладені з третіми особами), і ( vi ) ви отримали письмову згоду і (або) дозвіл кожної особи, ідентифікованої в Доступній вами інформації, на використання його або її імені та зображення для цілей використання такої Доступної інформації в порядку, передбаченому в цій Угоді, або, у випадку якщо будь-яка з ідентифікованих осіб не досягла повноліття, ви отримали таке письмову згоду і (або) дозвіл від батьків або опікунів такої особи, а також від усіх інших установ, від яких така згода потрібно (і в будь-якому випадку по нашому запиту ви погоджуєтеся надати нам копію будь-якого такого згоди і (або) дозволу). Якщо ви все ж розміщуєте в Доступній інформації дані, в яких міститься зображення особи, що може бути ідентифікована, ми рекомендуємо вам не включати в таку інформацію будь-які ідентифікуючі дані, такі як ім'я або адреса такої особи.

 

  1. Відмова. Додаткові гарантії. Якщо це дозволено чинним законодавством, ви погоджуєтеся завжди звільняти нас від відповідальності і відмовлятися від будь-яких претензій до компанії AVON та Осіб, пов'язаних з компанією AVON, а також зобов'язуєтесь не ініціювати, не подавати і не пред'являти будь-яких претензій, вимог, позовів, не вимагати відшкодування збитків, будь-яких витрат або витрат (включаючи, без обмеження, судові витрати), будь-яким чином пов'язаних з Доступною інформацією відповідно з правами, наданими за цією Угодою, включаючи, без обмеження, будь-які претензії, пов'язані з незаконним присвоєнням ідей. Крім того, якщо це дозволено чинним законодавством, цим ви відмовляєтеся від усіх прав, які ви можете мати відповідно до законодавства будь-яких країн і які представляють собою «особисті немайнові права автора», «права на збереження художньої цілісності твору» або аналогічні права, пов'язані з Доступною вам інформацією (і справжнім ви заявляєте і гарантуєте, що від усіх відповідних третіх сторін ви отримали прямий письмову відмову від усіх прав, які такі треті особи можуть мати відповідно до закону у зв'язку з будь-якою Доступною вам інформацією). У будь-який час за нашим запитом ви повинні: ( i ) прийняти або організувати прийняття всіх заходів, які ми можемо розумно визнати необхідними або бажаними для того, щоб ми і наші Афілійовані особи могли отримати всі переваги, передбачені в цій Угоді і всіх ліцензіях, що надаються вами за цією Угодою; та ( ii ) оформити неелектроннупаперову копію цієї Угоди.

 

 1. Відсутність зобов'язання використовувати Надану вами інформацію. >Ми вправі самостійно вирішувати, скористатися або не скористатися правами, наданими нам відповідно до цієї Угоди, і ми не зобов'язані (i) використовувати будь-яку інформацію, що надається Вами або (ii) включати Надану вами інформацію в Додаток Avon або будь-які інші послуги чи матеріали.

7. Незапитувана інформація. Незважаючи на будь-які положення цієї Угоди про зворотне, ми і наші Афілійовані особи не приймаємо, не підтримуємо і не розглядаємо інформацію чи ідеї та пропозиції, що не були запитані з нашого боку (далі - «Незапитувана інформація»), пов'язані з Додатком Avon, нашими продуктами або з чим-небудь іншим. Цією Угодою ви визнаєте і погоджуєтеся з тим, що: ( а ) будь-яка незапитувана інформація не є конфіденційною і компанія AVON та її Афілійовані особи не мають зобов'язань щодо дотримання конфіденційності щодо такої незапитуваної інформації; та ( b ) якщо це передбачено відповідним законодавством, будь-яка незапитувана інформація стає власністю нашої компанії і наших Афілійованих осіб. Ані ми, ані наші Афілійовані особи не мають будь-яких зобов'язань щодо незапитуваної інформації, і ми можемо використовувати незапитувану інформацію для будь-яких цілей без виплати вам або іншим особам якої б то не було компенсації.

8. Контроль. Інформування про Неприйнятні матеріали. Ми можемо, але не зобов'язані: ( а ) контролювати, оцінювати або змінювати Надану вами інформацію до або після її появи в Додатку Avon; ( b ) переконуватися в тому, що будь-які певні або всі права, згоди і дозволу, пов'язані з Наданою вами інформацією, були отримані вами у відповідності з вашими зобов'язаннями, зазначеними вище; та (або) ( c ) відмовляти у розміщенні, відхиляти чи видаляти будь-яку інформацію, що надається Вами в будь-який час і з будь-якої причини (включаючи, без обмеження, випадки, коли ми на власний розсуд дійшли висновку, що необхідні права, згоди і дозволи, які ви були зобов'язані отримати, отримані не були). Ви погоджуєтеся співпрацювати з нами для цілей проведення перевірок і запитів, зазначених вище. Ми можемо розголошувати будь-яку надану вами інформацію і всі обставини її надання, якщо це об'єктивно необхідно, у відповідності з нашим Положенням про конфіденційність. Якщо вам стало відомо щодо будь-яких незаконних, наклепницьких, образливих або неприйнятних матеріалів згідно з Додатком Avon (за винятком матеріалів, які порушують авторські права і які розглядаються окремо в розділі 9 нижче), просимо повідомити про це за адресою representative.ukraine@avon.com, описати матеріал і причину, з якої ви вважаєте матеріал неприйнятним, а також вказати місце розташування такого матеріалу.

9. Претензії про порушення авторських прав. Закон «Про захист авторських прав у цифрову епоху » від 1998 року. (далі - « DMCA » ) забезпечує захист власників авторських прав, які вважають, що матеріали, що публікуються в Інтернеті, порушують їх права відповідно до законодавства США про авторські права. Якщо у вас є підстави вважати, що матеріали, зроблені загальнодоступними за допомогою Програми Avon, порушують ваші авторські права, ви (або ваш агент) можете направити AVON повідомлення із проханням про те, щоб компанія AVON видалила або заблокувала такі матеріали або запобігла можливість доступу до них. Якщо у вас є підстави вважати, що будь-хто неправомірно направив повідомлення про порушення вами авторських прав, закон DMCA дозволяє вам направити AVON зустрічне повідомлення. Відомості та зустрічні повідомлення повинні відповідати чинним на даний момент законодавчим вимогам, передбаченим у законі DMCA . Більш докладні відомості представлені на веб- сайті http://www.copyright.gov/ . Відомості та зустрічні повідомлення необхідно направляти Джону Бергін (John Bergin) , головному раднику з питань товарних знаків та авторських прав в юридичному відділі з вирішення глобальних питань « Ейвон Продактс , Інк . » За адресою: 777 Third Avenue, New York , New York , 10017 , USA ( США ) ; тел. : + 1 212-282-7000 ; ел. пошта: dmca.notices@avon.com. Рекомендуємо проконсультуватися з вашим консультантом з правових питань перед тим, як подавати повідомлення або зустрічне повідомлення. Крім того, необхідно враховувати, що, відповідно до закону DMCA, за неправдиві претензії передбачені штрафні санкції.

10. Права власності нашої компанії. Ми, наші Афілійовані особи та (або) наші і їхні ліцензіари і постачальники маємо право власності на Додаток Avon і всю інформацію і матеріали (включаючи, без обмеження, будь-який Контент AVON, за винятком Доступної інформації), що містяться в Додатку Avon. Така інформація і матеріали захищені законом про авторське право, правами на товарні знаки і (або) іншими правами щодо об'єктів інтелектуальної власності та законами.

Ми, наші Афілійовані особи та (або) наші та їхні відповідні ліцензіари або постачальники є власниками фірмових найменувань, товарних знаків і знаків обслуговування, що містяться в Додатку Avon, включаючи, без обмеження, бренд AVON. Будь-які товарні знаки і знаки обслуговування, що містяться в Додатку Avon та не належать нам або нашим Афілійованим особам, є власністю їх відповідних власників. Ви не можете використовувати наші фірмові найменування, товарні знаки або знаки обслуговування у зв'язку з яким-небудь продуктом або послугою, які не є нашими продуктами або послугами, або яким-небудь іншим способом, який може привести до введення в оману. Ніякі положення цієї Угоди і ніякі матеріали, що містяться в Додатку Avon, не можуть тлумачитися як надання ліцензії або права використовувати будь-які фірмові найменування, товарні знаки або знаки обслуговування без явного попередньої письмової згоди їх власника.

БУДЬ ЛАСКА, ЗВЕРНІТЬ УВАГУ, ЩО несанкціоноване використання ДОДАТКУ AVON (ВКЛЮЧАЮЧИ, БЕЗ ОБМЕЖЕННЯ, БУДЬ-ЯКОГО програмного забезпечення, використовуваного ДЛЯ НАДАННЯ доступу до додатків AVON ) МОЖЕ ВИКЛИКАТИ НЕОБХІДНІСТЬ ВИПЛАТИ ГРОШОВОЇ КОМПЕНСАЦІЇ І ІНШОЇ цивільної або кримінальної відповідальності, включаючи, БЕЗ ОБМЕЖЕННЯ, ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ АВТОРСЬКИХ ПРАВ.

11. Цільова аудиторія. >Додаток Avon надається Сполученими Штатами Америки, і використання Додатка Avon не призводить до потреби компанії AVON дотримуватися законів або підкорятися юрисдикції якої-небудь іншої країни або території, крім України. Якщо не вказано інше, матеріали, що надаються за допомогою Програми Avon, представлені виключно для цілей надання послуг та просування продуктів, доступних в Україні. У межах, допустимих застосованим законодавством, цим компанія AVON не приймає на себе зобов'язань і не дає гарантій того, що Додаток Avon, повністю або частково, а також будь-які продукти, послуги чи матеріали, надані за допомогою Програми Avon, є дозволеними до продажу і доступними для використання в інших країнах. Особи, які бажають отримати доступ до Додатка Avon з інших країн, роблять це з власної ініціативи, на свій страх і ризик, а також несуть відповідальність за дотримання місцевих законів, правил і постанов в тій мірі, в якій дані місцеві закони, правила і постанови застосовані. Ми можемо повністю або частково обмежити доступ до Додатку Avon для будь-якої особи, для будь-якої географічної території або юрисдикції на наш власний розсуд і в будь-який час. Ви заявляєте та гарантуєте, що ( i ) ви не перебуваєте в країні, щодо якої діє заборона уряду США або яка визначена урядом США як «країна, що підтримує тероризм» ; та ( ii ) ви не числитеся у списку осіб, співпраця з якими заборонена або обмежена урядом США.

12. Сторонні матеріали. Оскільки Додаток Avon не дозволяє нам контролювати Сторонні матеріали (відповідно до визначення, наведеного нижче), ви погоджуєтеся з тим, що ні компанія AVON, ні Особи , пов'язані з компанією AVON, не несуть відповідальності за Сторонні матеріали, в тому числі, без обмеження, за надійність, точність, повноту, якість, законність, доцільність, безпеку чи дотримання прав щодо об'єктів інтелектуальної власності, що стосуються таких Сторонніх матеріалів або їх використання. Ми не зобов'язані контролювати Сторонні матеріали, і ми можемо в будь-який час видаляти або обмежувати доступ до будь-яких Сторонніх матеріалів (повністю або частково), доступних в Додатку Avon. Включення Сторонніх матеріалів у Додаток Avon або доступ до Сторонніх матеріалів за допомогою Програми Avon не має на увазі схвалення або нашого зв'язку з особою, що надала такі Сторонні матеріали, а також не має на увазі нашого схвалення будь-яких продуктів або послуг, які можуть надаватися за допомогою таких Сторонніх матеріалів. Крім того, використання Сторонніх матеріалів може регулюватися додатковими умовами, не передбаченими в цій Угоді або в наших Правилах конфіденційності (наприклад, умовами, які надаються постачальниками сторонніх додатків або стороннього контенту). Ця Угода не передбачає створення будь-яких юридичних відносин між вами і постачальником таких Сторонніх матеріалів, і жодні положення цієї Угоди не повинні тлумачитися як такі, що створюють зобов'язання або гарантії від компанії AVON або Осіб, пов'язаних з компанією AVON, щодо будь-яких Сторонніх матеріалів, включаючи будь-які зобов'язання або гарантії щодо безпеки таої інформації (включаючи, без обмеження, інформацію про кредитні картки та іншу персональну інформацію), яку ви можете надати або яку вас можуть попросити надати будь-якій третій особі , чи то за допомогою Сторонніх матеріалів або іншим чином. Під терміном «Сторонні матеріали» мається на увазі: ( a ) стороннє програмне забезпечення та послуги (або посилання на них), що надаються нашими сторонніми постачальниками послуг; ( b ) певні функціональні можливості, які за допомогою Інтернету, мобільного або бездротової системи або мережі, з якою взаємодіє Додаток Avon, можуть забезпечити можливість маршрутизації, переходу для отримання доступу до певних електронних повідомлень і контенту, що надається третіми особами; та ( c ) посилання на інші сторонні веб-сайти або інші інтернет -ресурси.

ВИ ПОГОДЖУЄТЕСЯ З ТИМ, ЩО ВИ ВИКОРИСТОВУЄТЕ СТОРОННІ МАТЕРІАЛИ І БУДЬ-ЯКИЙ КОНТЕНТ, ІНФОРМАЦІЮ, ДАНІ, РЕКЛАМНІ МАТЕРІАЛИ, продукцію, послуги або ІНШІ МАТЕРІАЛИ, РОЗМІЩЕННІ ЗА ДОПОМОГОЮ ТАКИХ СТОРОННІХ МАТЕРІАЛІВ, НА СВІЙ СТРАХ І РИЗИК І ЩО ВИКОРИСТАННЯ ТАКИХ СТОРОННІХ МАТЕРІАЛІВ регулюються БУДЬ-ЯКИМИ умовами, що можуть бути застосовані до таких сторнніх МАТЕРІАЛІВ .

Компанія AVON має право в будь-який час і на свій власний розсуд блокувати посилання на Додаток Avon автоматичним або іншим способом без попереднього повідомлення.

13. Відмова від відповідальності. ДОДАТОК AVON, А ТАКОЖ ВСІ ПРОДУКТИ, ПОСЛУГИ, КОНТЕНТ НЕЗАЛЕЖНИХ ТОРГОВЕЛЬНИХ ПРЕДСТАВНИКІВ AVON, СТОРОННІ МАТЕРІАЛИ (ВІДПОВІДНО З ВИЗНАЧЕННЯМ, НАВЕДЕНИМ У РОЗДІЛІ 12), ІНФОРМАЦІЯ І МАТЕРІАЛИ, ДОСТУПНІ ЗА ДОПОМОГОЮ ДОДАТКА AVON, НАДАЮТЬСЯ ЗА ПРИНЦИПОМ «ЯК Є», БЕЗ БУДЬ-ЯКИХ ЯВНИХ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ АБО ГАРАНТІЙ, І КОМПАНІЯ AVON ТА ОСОБИ, ПОВ'ЯЗАНІ З КОМПАНІЄЮ AVON, А ТАКОЖ ТОРГОВІ ПОСЕРЕДНИКИ AVON НЕ ПРИЙМАЮТЬ НА СЕБЕ ЖОДНИХ ПЕРЕДБАЧЕНИХ ЗАКОНОМ І ПРИПУЩЕНИХ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ, НЕ НАДАЮТЬ ГАРАНТІЙ І УМОВ, ВКЛЮЧАЮЧИ, БЕЗ ОБМЕЖЕННЯ, МОЖЛИВІ ГАРАНТІЇ ЩОДО ПРАВ ВЛАСНОСТІ, ПРИДАТНОСТІ ДЛЯ ПРОДАЖУ, ЗАДОВІЛЬНОЇ ЯКОСТІ, ПРИДАТНОСТІ ДЛЯ ПЕВНИХ ЦІЛЕЙ ТА ВІДСУТНОСТІ ПОРУШЕНЬ. КОМПАНІЯ AVON, ОСОБИ, ПОВ'ЯЗАНІ З КОМПАНІЄЮ AVON, І ТОРГОВІ ПОСЕРЕДНИКИ AVON НЕ ПРИЙМАЮТЬ НА СЕБЕ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ І НЕ ДАЮТЬ ГАРАНТІЙ ТОГО, ЩО ДОДАТОК AVON АБО БУДЬ-ЯКІ ТОВАРИ, ПОСЛУГИ, ПРОДУКТИ, КОНТЕНТ НЕЗАЛЕЖНИХ ТОРГОВЕЛЬНИХ ПРЕДСТАВНИКІВ AVON, СТОРОННІ МАТЕРІАЛИ, ІНФОРМАЦІЯ ЧИ МАТЕРІАЛИ, ДОСТУПНІ ЗА ДОПОМОГОЮ ДОДАТКА AVON, Є ТОЧНИМИ, НАДІЙНИМИ, ПОВНИМИ, НЕ МІСТЯТЬ ПОМИЛОК АБО Є СУМІСНИМИ З БУДЬ-ЯКИМ КОНКРЕТНИМ ОБЛАДНАННЯМ І ПРОГРАМНИМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ. ВИ ПОКЛАДАЄТЕСЯ І ВИКОРИСТОВУЄТЕ ДОДАТОК AVON І БУДЬ-ЯКІ ТОВАРИ, ПОСЛУГИ, ПРОДУКТИ, КОНТЕНТ НЕЗАЛЕЖНИХ ТОРГОВЕЛЬНИХ ПРЕДСТАВНИКІВ AVON, СТОРОННІ МАТЕРІАЛИ, ІНФОРМАЦІЮ АБО МАТЕРІАЛИ, ДОСТУПНІ ЗА ДОПОМОГОЮ ДОДАТКА AVON, ТІЛЬКИ НА СВІЙ СТРАХ І РИЗИК. БЕЗ ОБМЕЖЕННЯ СЕНСУ ВИЩЕВИКЛАДЕНОГО КОМПАНІЯ AVON, ОСОБИ, ПОВ'ЯЗАНІ З КОМПАНІЄЮ AVON, І ТОРГОВІ ПОСЕРЕДНИКИ AVON НЕ ПРИЙМАЮТЬ НА СЕБЕ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ І НЕ ДАЮТЬ ГАРАНТІЙ (A) ЩОДО ЗАЯВ, ДІЙ АБО БЕЗДІЯЛЬНОСТІ ТАИХ НЕЗАЛЕЖНИХ ТОРГОВИХ ПРЕДСТАВНИКІВ AVON АБО БУДЬ-ЯКИХ ІНШИХ ТРЕТІХ ОСІБ; ( B) ЩОДО ТОГО, ЩО ДОДАТОК AVON БУДЕ ДОСТУПНИЙ В БУДЬ-ЯКИЙ ПЕВНИЙ МОМЕНТ АБО ЩО ДОСТУП ДО ДОДАТКА AVON БУДЕ БЕЗПЕРЕРВНИМ АБО БЕЗПЕЧНИМ; (C) ЩОДО ТОГО, ЩО ДЕФЕКТИ АБО ПОМИЛКИ БУДУТЬ ВИПРАВЛЕНІ; АБО (D) ЩОДО ТОГО, ЩО ДОДАТОК AVON АБО СЕРВЕРИ ТА МЕРЕЖІ, ЗА ДОПОМОГОЮ ЯКИХ НАДАЄТЬСЯ ДОСТУП ДО ДОДАТКА AVON, Є ДОСТУПНИМИ І БЕЗПЕЧНИМИ АБО НЕ МІСТЯТЬ ВІРУСІВ АБО ІНШИХ ШКІДЛИВИХ КОМПОНЕНТІВ. НІ МИ, НІ БУДЬ-ЯКИЙ ТОРГОВИЙ ПОСЕРЕДНИК, ЧЕРЕЗ ЯКОГО ВИ ОТРИМАЛИ ДОДАТОК AVON, НЕ НЕСЕ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БУДЬ-ЯКОГО ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ І (АБО) ПОСЛУГ З ПІДТРИМКИ ДОДАТКУ AVON.

Відповідно до застосовного законодавства, обмеження деяких обов'язкових гарантій може бути заборонено; і тільки в тій мірі, в якій таке законодавство застосовується до вас, деякі або всі перераховані вище обмеження або відмови від відповідальності можуть вас не стосуватися, відповідно, ви можете володіти додатковими правами.

У Додатку Avon можуть зустрічатися неточності, помилки і матеріали, які порушують положення цієї Угоди.

Зображення та/або кольори та/або інші характеристики продукції і фото у Додатку можуть відрізнятися від реальних, залежно від налаштувань пристрою. У зв’язку із технічними особливостями роботи Додатку та передачі кольору AVON не гарантує 100% відповідності кольорів та інших характеристик продукції та фото реальному кольору та/або характеристикам.

14. Обмеження відповідальності. НІ ЗА ЯКИХ ОБСТАВИН КОМПАНІЯ AVON, ОСОБИ, ПОВ'ЯЗАНІ З ПІДПРИЄМСТВОМ AVON, АБО ТОРГОВІ ПОСЕРЕДНИКИ AVON НЕ ВІДПОВІДАЮТЬ ЗА БУДЬ -ЯКІ НЕПРЯМІ, ВИПАДКОВІ, ШТРАФНІ, ОСОБЛИВІ ЧИ ІНШІ ЗБИТКИ, ЩО ВИНИКАЮТЬ У ЗВ'ЯЗКУ З ЦИМ ДОГОВОРОМ АБО ДОДАНІ AVON, А ТАКОЖ ЗА ВТРАТУ ПРИБУТКУ, ПЕРЕРИВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ, ВТРАТУ МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ, ВТРАТУ ДАНИХ, ВТРАТУ ІНШИХ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ, ВТРАТУ БЕЗПЕКИ ІНФОРМАЦІЇ, НАДАНУ ВАМИ У ЗВ'ЯЗКУ З ВИКОРИСТАННЯМ ПРОГРАМИ AVON (ВКЛЮЧАЮЧИ, БЕЗ ОБМЕЖЕННЯ, ВИКОРИСТАННЯ АБО ОТРИМАННЯ БУДЬ-ЯКИХ СТОРІННІХ МАТЕРІАЛІВ), АБО У ЗВ'ЯЗКУ З НЕСАНКЦІОНОВАНИМ ЗАВОЛОДІННЯМ ТАКОЮ ІНФОРМАЦІЄЮ ТРЕТІМИ ОСОБАМИ, НАВІТЬ ЯКЩО КОМПАНІЯ AVON АБО ВІДПОВІДНИМ СТОРОНАМ БУЛО ВІДОМО ПРО МОЖЛИВІСТЬ ТАКИХ ЗБИТКІВ ЧИ ВИТРАТ.

КОМПАНІЯ AVON НЕ НЕСЕ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА БУДЬ-ЯКИЙ НЕСАНКЦІОНОВАНИЙ ДОСТУП АБО ЗМІНУ НАДАНОЇ ВАМИ ІНФОРМАЦІЇ ЧИ ДАНИХ АБО ЗА БУДЬ-ЯКІ МАТЕРІАЛИ АБО ДАНІ, НАДІСЛАНІ АБО ОТРИМАНІ ВАМИ АБО НЕ ВІДПРАВЛЕНІ АБО НЕ ОТРИМАНІ ВАМИ.

КОМПАНІЯ AVON НЕ НЕСЕ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА БУДЬ-ЯКиЙ ЗАГРОЗЛИВИЙ, НАКЛЕПНИЦЬКИЙ, НЕПРИСТОЙНИЙ, ОБРАЗЛИВИЙ АБО НЕЗАПИТУВАНИЙ КОНТЕНТ АБО ПОВЕДІНКУ БУДЬ-ЯКОЇ ІНШОЇ СТОРОНИ (ВКЛЮЧАЮЧИ, БЕЗ ОБМЕЖЕННЯ, НЕЗАЛЕЖНИХ ТОРГОВИХ ПРЕДСТАВНИКІВ AVON) АБО ЗА БУДЬ-ЯКІ ПОРУШЕННЯ ТРЕТІММ ОСОБАМИ ПРАВ СТОСОВНО ОБ'ЄКТІВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ, КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ АБО ІНШИХ ПРАВ.

НІ ЗА ЯКИХ ОБСТАВИН СУКУПНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ AVON, ОСІБ, ПОВ'ЯЗАНИХ З ПІДПРИЄМСТВОМ AVON, АБО ТОРГОВИХ ПОСЕРЕДНИКІВ AVON ПЕРЕД ВАМИ ЗА ВСІ ЗБИТКИ І ПІДСТАВИ ДЛЯ ПРЕД'ЯВЛЕННЯ ПОЗОВУ (ЧИ ТО В СИЛУ ДОГОВОРУ, ПРАВОПОРУШЕННЯ АБО ІНШИМ ЧИНОМ), ЩО ВИНИКАЮТЬ ВНАСЛІДОК АБО У ЗВ'ЯЗКУ З ЦІЄЮ УГОДОЮ, ДОДАТКІВ AVON АБО ВИКОРИСТАННЯ АБО НЕМОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ВАМИ ДОДАТКУ AVON, НЕ ПОВИННА ПЕРЕВИЩУВАТИ СУМУ, СПЛАЧЕНУ ВАМИ (ЯКЩО ТАКА СПЛАТА ЗДІЙСНЮВАЛАСЬ) ЗА ДОСТУП ДО ДОДАТКІВ AVON АБО ЇХ ВИКОРИСТАННЯ; ОДНАК ЯКЩО ТАКІ ЗБИТКИ АБО ПІДСТАВИ ДЛЯ ПРЕД'ЯВЛЕННЯ ПОЗОВУ ВИНИКЛИ ЧЕРЕЗ ГРУБУ ХАЛАТНІСТЬ АБО НАВМИСНЕ ПРАВОПОРУШЕННЯ, СУКУПНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ AVON, ОСІБ, ПОВ'ЯЗАНИХ З ПІДПРИЄМСТВОМ AVON, АБО ТОРГОВИХ ПОСЕРЕДНИКІВ AVON НЕ ПОВИННА ПЕРЕВИЩУВАТИ СУМУ, СПЛАЧЕНУ ВАМИ ЗА ДОСТУП ДО ДОДАТКІВ AVON АБО ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ АБО ГРИВНЕВОГО ЕКВІВАЛЕНТУ 50 ( П'ЯТДЕСЯТИ ) ДОЛ. США , ЗАЛЕЖНО ВІД ТОГО, ЯКА СУМА БІЛЬШЕ.

ЯКЩО ДОДАТОК AVON НЕ ВІДПОВІДАЄ ВИМОГАМ БУДЬ-ЯКОЇ ЗАСТОСОВНОЇ ГАРАНТІЇ, ВИ МОЖЕТЕ ЗВЕРНУТИСЯ ДО ТОРГОВИХ ПОСЕРЕДНИКІВ, У ЯКИХ ОТРИМАНО ЦЕЙ ДОДАТОК , ЩОБ ДІЗНАТИСЯ ПРО ВІДПОВІДНІ ПРАВИЛА ПОВЕРНЕННЯ ГРОШЕЙ (ЯКЩО ВОНИ БУЛИ СПЛАЧЕНІ). У МАКСИМАЛЬНІЙ МІРІ, ДОЗВОЛЕНІЙ ЗАКОНОМ, ТАКИЙ ТОРГОВИЙ ПОСЕРЕДНИК НЕ БУДЕ НЕСТИ ІНШИХ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ ЩОДО ПРОГРАМИ AVON. ЗА ВИНЯТКОМ ЯВНО ПЕРЕДБАЧЕНИХ ЦІЄЮ УГОДОЮ, ТАКИЙ ТОРГОВИЙ ПОСЕРЕДНИК НЕ НЕСЕ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ПРЕТЕНЗІЇ, ЗБИТКИ, ФІНАНСОВІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ, ЗБИТКИ, ВИТРАТИ АБО ВИТРАТИ, ПОВ'ЯЗАНІ З НЕВІДПОВІДНІСТЮ ВИМОГАМ БУДЬ-ЯКИХ ГАРАНТІЙ. НІЩО В ЦІЙ УГОДІ НЕ МАЄ НА УВАЗІ СТВОРЕННЯ АБО НАКЛАДЕННЯ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ НА ТАКОГО ТОРГОВОГО ПОСЕРЕДНИКА І НЕ ПЕРЕДБАЧАЄ, ЩО ТАКИЙ ТОРГОВИЙ ПОСЕРЕДНИК НЕСЕ БУДЬ-ЯКІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ЩОДО ПРОГРАМИ AVON. ДЛЯ УНИКНЕННЯ СУМНІВІВ, ЯКЩО ТАКИЙ ТОРГОВИЙ ПОСЕРЕДНИК НЕ ОБУМОВИВ ІНШЕ, ВІН НЕ НЕСЕ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ВРЕГУЛЮВАННЯ ЯКИХ ПРЕТЕНЗІЙ, ПОВ'ЯЗАНИХ З ДОДАТКОМ AVON, ВКЛЮЧАЮЧИ, БЕЗ ОБМЕЖЕННЯ: (A ) ПРЕТЕНЗІЇ ЩОДО ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ПРОДУКТ; (B) ПРЕТЕНЗІЇ СТОСОВНО НЕВІДПОВІДНОСТІ ДОДАТКІВ AVON БУДЬ-ЯКИМ ЗАСТОСОВНИМ ЗАКОНОДАВЧИМ ВИМОГАМ; І (C) ПРЕТЕНЗІЇ, ЯКІ ВИНИКАЮТЬ НА ОСНОВІ ЗАКОНОДАВСТВА ЩОДО ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ АБО ТАКИХ ЗАКОНІВ. НІ ЗА ЯКИХ ОБСТАВИН КОМПАНІЯ AVON АБО БУДЬ-ЯКІ ОСОБИ, ПОВ'ЯЗАНІ З ПІДПРИЄМСТВОМ AVON, НЕ ВІДПОВІДАЮТЬ ПЕРЕД ВАМИ ЩОДО БУДЬ-ЯКИХ ПРЕТЕНЗІЙ ПРО ПОРУШЕННЯ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ У ЗВ'ЯЗКУ З ДОДАТКОМ AVON (АБО БУДЬ-ЯКОЮ ЙОГО ЧАСТИНОЮ) АБО ВАШИМ ВИКОРИСТАННЯМ ПРОГРАМИ AVON АБО БУДЬ-ЯКИХ ПРОДУКТІВ.

Відповідно до застосовного законодавства, деякі зазначені вище виключення або обмеження відповідальності за збитки можуть бути заборонені, і тільки в тій мірі, в якій таке законодавство застосовується до вас, деякі або всі перераховані вище обмеження або виключення можуть не поширюватися на вас, відповідно, ви можете володіти додатковими правами. Наприклад, в деяких юрисдикціях постачальник додатків не може виключити або обмежити відповідальність за травми або смерть, завдану безпосередньо у зв'язку з використанням його застосуванням або в зв'язку з недбалістю такого постачальника.

15. Відшкодування збитків. За винятком випадків, заборонених чинним законодавством, ви зобов'язуєтеся захищати, відшкодовувати збитки компанії AVON, її Афілійованих осіб і всіх її та їх директорам, посадовим особам, співробітникам, агентам, представникам, ліцензіарам і постачальникам (далі - «Одержувачі відшкодування») від будь-яких заяв, претензій, дій, вимог, позовів та інших процесуальних дій (далі - «Претензії»), пов'язаних з наступним: ( a ) з будь-яким порушенням цієї Угоди або будь-яких інших умов або правил AVON з вашого боку; ( b ) з будь-якою операцією в тій мірі, в якій Претензія виникає не внаслідок порушення Угоди Одержувачами відшкодування; або ( c ) з будь-яким порушенням будь-яких прав будь-якого користувача Додатка Avon, клієнта або будь-якої третьої сторони; і ви погоджуєтесь на вимогу забезпечити відшкодування Отримувачам відшкодування будь-яких збитків, шкоди, витрат, зборів, штрафів та інших обгрунтовано понесених витрат (включаючи судові витрати і гонорари адвокатів) у зв'язку з такими Претензіями.

16. Розірвання угоди і застосування заходів впливу. Ця Угода дійсна до моменту її розірвання. Ви погоджуєтеся з тим, що компанія AVON може на власний розсуд призупинити, обмежити або закрити доступ або використання Додатка Avon, якщо компанія AVON вважатиме, що ви порушили положення цієї Угоди або діяли не у відповідності з текстом або суттю цієї Угоди (включаючи, без обмеження, недотримання правил поведінки, викладених у розділі 4 вище, і обмежень ліцензування програмного забезпечення, викладених у розділі 5 вище), за умови не дотримання будь-яких обмежень, встановлених відповідним законодавством щодо використання таких прав компанією AVON. У разі розірвання цієї Угоди ваше право на використання Додатка Avon негайно втрачає силу. Ви погоджуєтеся з тим, що будь-яке призупинення, обмеження або закриття вашого доступу або використання Програми Avon може бути здійснено без попереднього повідомлення і що компанія AVON може негайно деактивувати або видалити будь-які використовувані вами або надані вам ім'я користувача і (або ) пароль, а також всю інформацію і файли, пов'язані з вашим аккаунтом, і (або) заборонити подальший доступ до такої інформації або файлів. Ви погоджуєтеся з тим, що компанія AVON не несе відповідальності перед вами або перед третьою стороною за призупинення, обмеження або закриття вашого доступу до Додатка Avon або будь-якої інформації або файлів і не зобов'язана надавати вам таку інформацію або файли після такого припинення, призупинення чи обмеження. Компанія AVON залишає за собою право вживати заходів, які вона може визнати необхідними або доцільними для забезпечення та (або ) перевірки дотримання положень цієї Угоди (включаючи, без обмеження, у зв'язку з будь-яким судовим розглядом, пов'язаним з використанням вами Додатків Avon, і (або ) заявою третіх осіб про те, що ви користуєтеся Додатком Avon незаконно або з порушенням прав третіх осіб). Розділи 1 і 6-22 та обмеження, викладені в розділі 5 цієї Угоди, залишаються в силі після закінчення терміну дії або розірвання цієї Угоди.

17. Заяви про майбутнє. Заяви, що містяться в Додатку Avon, що стосуються компанії AVON, її філій осіб та ( або) її керівництва не є історичними фактами, являють собою «Заяви про майбутнє» в значенні, визначеному законом США «Про реформу судочинства по приватних цінних паперів » від 1995 року. Такі заяви грунтуються на поточних розумних припущеннях і очікуваннях керівництва компанії. Такі заяви пов'язані з ризиками, невизначеностями та іншими факторами, які можуть привести до того, що реальний перебіг подій, діяльність, показники або досягнення компанії AVON можуть істотно відрізнятися від даних, представлених в таких Заявах про майбутнє, і немає ніякої впевненості в тому, що реальний перебіг подій істотно не відрізнятиметься від очікувань керівництва. Такі фактори і ризики описані в нашому річному і квартальному звітах, наданих Комісією США з цінних паперів і бірж («SEC») , а також в інших документах, які ми надаємо зазначеній Комісії. Ви можете отримати доступ до наших останніх документів , наданих Комісії з цінних паперів і бірж, через систему SEC EDGAR, розміщену на сайті www.sec.gov . Також ви можете ознайомитися з такими документами на сайті нашого інвестора (www.avoninvestor.com ) в найкоротші терміни після того, як документи будуть подані до Комісії з цінних паперів і бірж. Ми відмовляємося від будь-яких зобов'язань або відповідальності щожо оновлення, зміни чи доповнення Заяв про майбутнє або будь-яких інших заяв, що містяться в Додатку Avon.

18 . Застосовне право, врегулювання спорів. Ця Угода, а також будь-які спори або претензії (за договором чи інші), що виникають внаслідок або у зв'язку з цією Угодою або установкою або використанням Додатка (далі - «Суперечка») , регулюються законодавством України без урахування колізійних норм права. Ви погоджуєтеся з тим, що будь-які спори підлягають вирішенню тільки в судах, що знаходяться на території України, та цим ви погоджуєтесь підкорятися юрисдикції таких судів з метою розв'язання будь-яких таких Суперечок.

19 . Фільтрація. У відповідності зі Зводом законів США 47 , розділ 230 ( d ) із змінами, Цією Угодою повідомляємо вас про те, що пристрої для здійснення батьківського контролю (такі як комп'ютерне обладнання, програмне забезпечення або сервіси фільтрації), які можуть допомогти вам в обмеженні доступу до матеріалів, небезпечним для неповнолітніх , доступні на платній основі. Інформація про існуючі постачальниках таких пристроїв представлена на наступних двох сайтах: GetNetWise (http://kids.getnetwise.org/) і OnGuard Online (http://onguardonline.gov/) . Звертаємо увагу, що розміщення нами вказаної вами інформації не означає, що компанія AVON рекомендує, здійснює підтримку або схвалює продукти або послуги, які згадуються на цих сайтах.

20. Інформація або скарги користувачів. Якщо у вас є питання або скарги щодо Додатка Avon, звертайтесь за електронною адресою: representative.ukraine@avon.com. Повідомлення електронною поштою не завжди безпечні, тому просимо вас не пересилати нам дані про вашу кредитну карту або іншу конфіденційну інформацію.

21. Інші умови. Якщо будь-яке положення цієї Угоди буде визнано незаконним, недійсним або нездійсненним з якої б то не було причини, таке положення має вважатися незалежним від інших положень цієї Угоди і не повинно впливати на дійсність і юридичну силу таких інших положень. Ця Угода не повинна тлумачитися як те, що створює якесь партнерство, спільне підприємство, відносини роботодавця і працівника, агентські відносини або відносини на підставі договору комерційної концесії між вами та компанією AVON (або її Афілійованим особою). Ви не маєте права передавати, уступати або передавати за ліцензією які-небудь зі своїх прав або зобов'язань за цією Угодою без нашої попередньої письмової згоди. Відмова кожної зі сторін від прав, що виникають внаслідок невиконання або порушення положень цієї Угоди іншою стороною, не повинна вважатися відмовою від прав щодо будь-яких попередніх або наступних порушень або випадків невиконання умов Угоди, скоєних іншою стороною. Усі заголовки і назви розділів, що містяться в цій Угоді, наведені тільки для зручності і жодним чином не повинні використовуватися для тлумачення змісту відповідних розділів. Ця Угода, а також всі угоди і заяви, згадані в ньому або містяться в ньому за допомогою посилання, являють собою повну угоду між вами та компанією AVON щодо предмета цієї Угоди і, за винятком випадків, передбачених у цій Угоді, замінюють собою всі попередні письмові або усні угоди і домовленості між вами і компанією AVON, що стосуються змісту цієї угоди. Кожна Сторона визнає, що, укладаючи цю Угоду, вона не розраховує (за винятком випадків шахрайства) на засоби захисту щодо будь-яких заяв, запевнень або гарантій (даних через незнання чи через недогляд), крім тих, які прямо вказані в цій Угоді. Призначені для вас повідомлення можуть бути розміщені (або посилання на повідомлення може бути розміщене) у Додатку Avon, вислані вам електронною або звичайною поштою, на розсуд компанії AVON. Крім іншого, ви погоджуєтеся з тим, що друкована версія цієї Угоди та будь-якого повідомлення, наданого вам в електронному вигляді, може бути представлена під час судового чи адміністративного розгляду, ініційованого у зв'язку з цією Угодою, в тій же мірі і на тих же умовах, як і інші документи, спочатку оформлені і збережені в друкованому вигляді. Якщо інше прямо не передбачено в розділі 22 (якщо є), жодні положення цієї Угоди, будь то явні чи ті, що припускаються, не призначені для передачі будь-якій особі (крім сторін і їх відповідних правонаступників і дозволених цесіонаріїв) будь-яких прав, засобів захисту, зобов'язань або обов'язків.

22 . Особливі умови для Apple. Якщо ви завантажили Додаток Avon в магазині Apple Store, крім викладених вище розділів, ви також визнаєте і погоджуєтеся з наступними положеннями щодо використання версії Програми Avon, сумісних з операційною системою iOS компанії Apple Inc. (далі - «Apple»). Ви визнаєте і погоджуєтеся з тим, що ця Угода укладена виключно між вами та компанією Avon, а не компанією Apple. Apple не є власником Додатку Avon і не несе за нього відповідальності. Apple не надає жодних гарантій щодо Додатка Avon, крім (якщо є) відшкодування вартості придбання Додатку Avon. Apple не несе відповідальності за технічне обслуговування або інші послуги з підтримки Програми Avon, а також не несе відповідальності за будь інші претензії, збитки, фінансові зобов'язання, збитки, витрати і витрати щодо Додатка Avon, включаючи, без обмеження, претензії щодо якості продукту яких третіх осіб, претензії щодо невідповідності Додатку Avon яким-небудь застосованим законодавчим вимогам, претензії, що виникають в рамках дії законів про захист споживачів або подібних законів, і претензії щодо порушення прав інтелектуальної власності. Будь-які запити або скарги щодо використання Додатка Avon слід направляти, використовуючи контактну інформацію, представлену в розділі 20. Будь-які питання і скарги, що стосуються прав інтелектуальної власності, слід направляти контактній особі, зазначеній в розділі 9 вище. Ліцензія, надана за цією Угодою, обмежується ліцензією, яка не підлягає передачі, на право використання Додатка Avon на продукті торгової марки Apple, що працює на операційній системі Apple iOS, який належить вам або знаходиться під вашим контролем відповідно до Правил використання, викладеними в Умовах обслуговування магазину App Store компанії Apple. Крім того, ви погоджуєтеся дотримуватися умов будь-яких угод з третьою особою, застосовних до вас у рамках використання Додатка Avon, наприклад, умови угоди про бездротової передачі даних. Справжнім ви заявляєте і гарантуєте, що ( a ) ви не перебуваєте в країні, щодо якої діє заборона уряду США або яка визначена урядом США як «країна, що підтримує тероризм» , і ( b ) ви не числитеся у списку осіб, співпраця з якими заборонена або обмежена урядом США. Ви визнаєте і погоджуєтеся, що компанія Apple, а також її дочірні підприємства є сторонніми бенефіціарами за цією Угодою і що після прийняття вами умов цієї Угоди компанія Apple має право (і вважається, що прийняла це право) забезпечити виконання цієї Угоди, виступаючи в якості стороннього бенефіціара Угоди.

Умови користування мобільним додатком © 2014 р. Ейвон Косметікс Юкрейн. Усі права захищені.

{{UI.LoadingMessage}}
[View|Representative_Attach_Not_Available]