Cookie: Our page use cookies. Read more about our cookie policy.
Зачекайте, будь ласка
Dismiss
Закрити
Твій кошик не було оновлено в результаті зміни кампанії.
Твій кошик було оновлено в результаті зміни кампанії.
#AVONПРОТИ
СТЕРЕОТИПІВ
А ТИ?
Скульптуру створено за ініціативи компанії AVON, щоб надихнути мільйони жінок зреалізувати себе, попри будь-які стереотипи та бар’єри на їхньому шляху.
Згідно з дослідженням, 8 з 10 українок стикаються зі стереотипами й лише 39% з них відчувають себе зреалізованими. Цим маніфестом AVON закликає соціум до діалогу, що має назавжди поставити крапку в темі гендерних стереотипів.
#Watchmenow #Осьщояможу
Nova, 2021
Матеріали: віти, метал, бетон
Авторка: ANi Svami / Анна Надуда
Українська сучасна художниця та скульпторка
Дізнайтесь більше
про авторку
Дізнайтесь більше
про дослідження
#Avonпроти
стереотипів
Авторка Анна Надуда, натхненна образом сучасної українки, у своїй роботі передає творчу енергію жінки. Вона виривається в нестримному прагненні до реалізації та змін, попри гендерні стереотипи, що існують у суспільстві. Це її природна трансформація, яку неможливо зупинити
Ця скульптура також зазнала трансформації. Інтерактивну частину презентації витвору становили панелі, що закривали зусібіч скульптуру. На них були нанесені тези упереджень, з якими має справу сучасна українка. Ці панелі символізували «стіни стереотипів», що стали метафорою обмежень на шляху жінки до її самореалізації. Ми зруйнували ці панелі в день відкриття, явивши світові новий образ жінки, вільної від тенет стереотипів.
Скульптура генеративна й представляє великий цикл художниці «Нова біоніка». Вона складається з двох рівнів: внутрішнього, що символізує енергію жінки, і зовнішню, що зображає енергію світу. Ці енергії взаємодіють і впливають одна на одну, коли жінка пізнає себе, свої бажання та цілі.
Кожен елемент скульптури наповнений змістом. Оповиті металом гілки - одночасно тендітні й міцні - уособлюють жіночність. Натуральні волокна льону в тандемі з бетоном утворюють надзвичайно стійкий матеріал, демонструючи внутрішнью силу й незалежність жінки. Вони перебувають у нерозривному зв’язку, бо енергія жінки є в усьому, що вона робить, що змінює та чого прагне. Так вона заявляє світові: «Ось, що я можу».
This piece of sculpture was created on the initiative of AVON to inspire millions of women to fulfill themselves despite any stereotypes and hindrances.
According to the survey, eight out of ten Ukrainian women have to deal with stereotypes, while only 39% feel fulfilled. With this manifesto, AVON calls for a social dialogue that must put an end to the issue of gender stereotypes.
#Watchmenow
Nova, 2021
Materials: branches, metal, concrete
Author: Ani Svami / Anna Naduda
a modern Ukrainian artist.
Find out more
about an author
Find out more
about the research
#Avonagainst
stereotypes
Inspired by the modern Ukrainian woman, Anna Naduda, an author, channeled the female creative energy unleashed in the relentless striving for change — despite the gender stereotypes that exist in society — into her work. It is her natural transformation that cannot be stopped.
This piece was transformed, too. The interactive part of its presentation is panels that surrounded the piece and obstructed it from view. Various prejudices modern Ukrainian women have to face were inscribed on the panels. These panels represented the ‘stereotype walls’, a metaphor for limitations hindering women’s self-fulfillment. We destroyed these panels on an opening day, unveiling the new woman who is no longer hobbled by any stereotypes.
This is a piece of generative art and part of the artist’s big cycle of works named "New Bionics". It has two levels: the inner level that represents the female energy and the outer level depicting the world’s energy. These energies interact and influence each other when a woman discovers herself, her wishes, and her goals.
Every element of the piece is filled with meaning. Encased in metal, the branches — fragile and at the same time strong — are the embodiment of femininity. Flax is incredibly durable in tandem with concrete, representing women’s inner power and resilience. They have a connection that cannot be severed, as female energy is in everything a woman does, changes, and wants. It is her way of telling the world, ‘Watch me now’.
{{UI.LoadingMessage}}
[View|Representative_Attach_Not_Available]